Algemene voorwaarden Jorieke Philippi Fotografie

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jorieke Philippi Fotografie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk of mondeling en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Jorieke Philippi Fotografie worden aangepast.
 4. Jorieke Philippi Fotografie behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

2. Fotoreportages en foto’s

 1. Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht, extreem harde wind) mag de fotoshoot worden af- gezegd en verplaatst door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Jorieke Philippi Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste en mooiste foto’s. Jorieke Philippi Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die Jorieke Philippi Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Binnen 30 werkdagen na de fotoshoot zullen de foto’s in een online album geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. In dit album kunt u uw geselecteerde foto’s downloaden. Het aantal is afhankelijk van welke shoot u boekt.
 4. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven.
 5. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
 6. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

3. Boekingen

 1. Eventuele reiskosten van Jorieke Philippi Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen (buiten een straal van 15 km rondom Lichtenvoorde) en dienen nog apart te worden voldaan. Bij een bruidsreportage zijn de reiskosten binnen NL wel inbegrepen m.u.v. de Waddeneilanden.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn 30 dagen geldig.
 3. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de overeenkomst van Jorieke Philippi Fotografie.
 4. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Jorieke Philippi Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
 5. Jorieke Philippi Fotografie zorgt te allen tijde voor een back-up fotograaf voor een bruidsreportage, welke haar kan vervangen tijdens ziekte.

4. Betalingen & levertijd

 1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
 3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

6. Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Jorieke Philippi Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Jorieke Philippi Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Jorieke Philippi Fotografie.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Jorieke Philippi Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Jorieke Philippi Fotografie kunnen tonen.
 4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Op alle foto’s van Jorieke Philippi Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jorieke Philippi Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 6. Jorieke Philippi Fotografie mag de foto’s ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Jorieke Philippi Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.